prvni pomoc hrou

AKČNÍ PRVNÍ POMOC HROU

VELMI AKČNÍ PROGRAM SE ZAPOJENÍM ÚČASTNÍKŮ

Cílem programu je NEBÁT SE POSKYTNOUT POMOC KOMUKOLIV, KDO JI BUDE POTŘEBOVAT.

Cílem kurzu je naučit se rozpoznat akutní stavy a adekvátně na ně reagovat. Účastníci hravou formou budou řešit různé situace, které se budou postupně ztěžovat. Díky stoupající náročnosti dokáži účastníci na konci kurzu řešit různé situace dle jednoduchých algoritmů.

  • NAŠÍM ZÁMĚREM JE PRVOTNÍ REAKCE ÚČASTNÍKŮ (přivolání pomoci, rychlá evakuace z nebezpečného prostředí, pomoci zraněným i sobě)

    Opakovanými scénami zapojujeme účastníky do děje, účastníci budou rozpoznávat akutní stavy a adekvátně na ně reagovat.

    Díky stoupající náročnosti dokáží účastníci ke konci programu řešit samostatně různé situace dle jednoduchých algoritmů.

    Jak již tvrdil J. A. Komenský - "hrou se dá leccos naučit", a my se tohoto zásadně držíme 💪

Fotogalerie

DÉLKA PROGRMAMU:

100 MINUT

3 LEKTOŘI


Vytvořte si webové stránky zdarma!