EVAKUACE A PŘÍRODNÍ KATASTROFY

OBLÍBENÝ KURZ U ZAMĚSTNANCŮ ŠKOL


TENTO PROGRAM JE URČEN PRO TY, KTEŘÍ SE NEBOJÍ POŘÁDNÉ AKCE I ADRENALINU

Naučíte se reagovat v nečekaných krizových situacích.

Zaměříme se na prvotní reakci, která mnohdy rozhoduje o úspěchu celé záchranné akce.

Snažíme se o nácvik reakcí zejména při samotné evakuaci, ošetření zranění, zastavení krvácení, šokových stavech, transportu. Trénujeme také komunikaci se záchrannými složkami a dalšími zúčastněnými.

Na konci kurzu čeká účastníky zkouška překonání strachu, kdy budou muset vystoupit ze své komfortní zony a nebát se mít na starost evakuaci všech osob i následné ošetřování osob - bude zde potřeba umět spolupracovat, velmi dobře komunikovat s dotčenými i ošetřovat.

Nebát se a jít do akce dokáží jen ti nejodvážnější, všechny zúčastněné zažité velmi posílí a naplní novými zkušenostmi.


Délka programu: 
100 minut
3 LEKTOŘI

PROGRAM JE VŽDY PŘIZPŮSOBEN DANÉ SKUPINĚ DLE INDIVIDUÁLNÍCH POTŘEB.

Vytvořte si webové stránky zdarma!