Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů dle čl. 12 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen GDPR)

1. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") je

Bc. Zuzana Rysková
K Jezeru 478/26, 149 00 Praha 11-Háje
IČ: 17539323

 (dále jen "Správce");

2. Kontaktní údaje správce jsou: e-mail: emergencygamecz@gmail.com

3. Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu.


2. Činnosti, ve kterých s osobními údaji pracujeme:

Komunikace - kontaktní údaje např. jméno, příjmení, e-mail, telefon.

Doklady - doklady pro účetní a platební operace. Tyto údaje jsou ukládány po dobu danou platnou legislativou dle zákonů č.563/1991 Sb., o účetnictví, č. 280/2009 Sb.,daňový řád, č. 235/2004 Sb., a další.

Tato data jsou přísně zabezpečena proti zneužití a nejsou poskytována třetím osobám.

3. Osobní údaje, které shromažďujeme:

Třetí stranou, která přijímá osobní údaje návštěvníků, jsou subdodavatelé. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí správný chod webových stránek.

Subdodavateli jsou:

  • Webnode AG (systém webu);
  • Google Analytics (analýza webových stránek);

Osobní údaje a vaše data zpracováváme na základě vašeho dobrovolného, prokazatelného a informovaného souhlasu, který můžete kdykoliv odvolat.

6. Využití informací:

Informace, které shromažďuji používáme pro poskytnutí svých služeb služby a další podporu při využívání služeb.

6. Sdílení informací

Vaše informace s nikým nesdílíme a ani neposkytujeme třetím osobám, pokud nedojde k jednomu z následujících případů :

  • na základě vašeho vyzvání, s vaším výslovným souhlasem.
  • můžeme sdílet údaje a informace, které neumožňují zjištění vaší totožnosti. Pouze informace bez jakékoli vazby na osobní údaje.

7. Ukládání informací:

1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů;

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů.

8. Vaše práva:

  • právo na přístup prohlížení osobních údajů o své osobě dle čl. 15 GDPR
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
  • právo na opravu a změnu dle čl. 16 GDPR
  • právo na omezení rozsahu zpracování dle čl. 18 GDPR
  • právo na přenos vašich osobních údajů dle čl. 20 GDPR
  • právo na výmaz svých osobních údajů dle čl. 17 17 GDPR

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na e-mail emergencygamecz@gmail.com nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

9. Závěrečná ustanovení:

1. S těmito pravidly souhlasí návštěvník zaškrtnutím políčka ve formuláři;

2. Správce je oprávněný tato Pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi Pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce.

Tato Pravidla vstupují v platnost 1. 12. 2022


Vytvořte si webové stránky zdarma!