AKČNÍ PREVENTIVNÍ KURZY - STŘELBA A ZRANĚNÍ - EVAKUACE - SEX A NÁSTRAHY 

Originální kurzy, jejichž součástí jste VY!  

.

KURZ STŘELBA A ZRANĚNÍ

 • AKČNÍ KURZ
 • SCÉNY A AKCE  VELMI PŘIPOMÍNAJÍCÍ REALITU - STŘELBA, BARIKÁDY, STŘELNÁ ZRANĚNÍ, RESUSCITACE
 • ZAPOJOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ, NÁCVIKY VE DVOJICÍCH A SKUPINÁCH
 •  DAVOVÁ PANIKA, STRACH, OŠETŘOVÁNÍ, ZÁCHRANA ŽIVOTA
 • ZÁMĚR NA ZVLÁDÁNÍ PRVOTNÍ REAKCE

KURZ EVAKUACE A PŘÍRODNÍ KATASTROFY

 • AKČNÍ KURZ
 • SCÉNY A AKCE VELMI PŘIPOMÍNAJÍCÍ REALITU - POŽÁRY, VĚTRNÉ KATASTROFY, POVODNĚ
 • ZAPOJOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ, NÁCVIKY VE DVOJICÍCH A SKUPINÁCH
 • DAVOVÁ PANIKA, STRACH, OŠETŘOVÁNÍ (POPÁLENINY, TONUTÍ, ÚRAZY),  ZÁCHRANA ŽIVOTA
 • EVAKUAČNÍ ZAVAZADLO
 • ZÁMĚR NA ZVLÁDÁNÍ PRVOTNÍ REAKCE

SEX A NÁSTRAHY V REÁLNÉM I ONLINE SVĚTĚ

 • AKČNÍ KURZ
 • SCÉNY A AKCE VELMI PŘIPOMÍNAJÍCÍ REALITU - SEXUÁLNÍ OBTĚŽOVÁNÍ, SEBEOBRANA, KYBERŠIKANA, ALKOHOL, DROGY
 • ZAPOJOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ, NÁCVIKY VE DVOJICÍCH A SKUPINÁCH
 • POSÍLENÍ SEBEVĚDOMÍ, ZVLÁDÁNÍ MODELOVÝCH SITUACÍ, VOLÁNÍ NA TÍSŇOVOU LINKU
 • ZÁMĚR NA ZVLÁDÁNÍ PRVOTNÍ REAKCE

NAUČÍME VÁS ZVLÁDAT KRIZOVÉ SITUACE

 • POHOTOVÉ JEDNÁNÍ v kritických,  život ohrožujících situacích, při evakuaci a dalších nenadálých stavech.
 • Pomocí SIMULOVANÝCH SCÉN vás vtáhneme do děje.
 • Zažijete na vlastní kůži, jaké to je ocitnout se v situaci, kdy znalost postupu při evakuaci a první pomoci může zachraňovat životy.

JDETE DO TOHO S NÁMI?

Sledujte nás na sociálních sítích, natáčíme se známými tiktokery!

PŘIHLASTE SE NA NÁŠ KURZ NEBUDETE LITOVAT... 


Vytvořte si webové stránky zdarma!