KRVÁCENÍ A HYSTERIE

PRVOTNÍ REAKCE JE NESMÍRNĚ DŮLEŽITÁ A ROZHODUJÍCÍ

  • ZÁMĚR NA PRVOTNÍ REAKCI.
  • Neustálá akce - zásah i reagování je nesmírně důležité
  • Minimum teorie a MAXIMUM PRAXE
  • Dynamický kurz stylem teambuildingu.
  • Simulované scény: pády lektorů, záchvaty účinkujících i zástava srdce dospělého.
  • Maskování - umělá krev při scénách na všech účastnících.
  • Akce v terénu - zkouška ve dvojicích, kdy jeden zachraňuje druhého venku v terénu.
  • Komunikace
  • Nečekané situace

Cílem programu je NEBÁT SE POSKYTNOUT POMOC KOMUKOLIV, KDO JI BUDE POTŘEBOVAT.

 Cílem kurzu je naučit se rozpoznat akutní stavy a adekvátně na ně reagovat. Účastníci hravou formou budou řešit různé situace, které se budou postupně ztěžovat. Díky stoupající náročnosti dokáži účastníci na konci kurzu řešit různé situace dle jednoduchých algoritmů.  

NAŠÍM ZÁMĚREM JE PRVOTNÍ REAKCE ÚČASTNÍKŮ (pády, záchvaty, hysterie, akutní stavy, volání 155).

Opakovanými scénami zapojujeme účastníky do děje, aby se nebáli oslovit člověka a zjistit stav, ve kterém se nachází. Účastníci budou rozpoznávat akutní stavy a adekvátně na ně reagovat. Různé pády, záchvaty i krvácení čekají účastníky během programu několikrát.

Díky stoupající náročnosti dokáží účastníci ke konci programu řešit samostatně různé situace dle jednoduchých algoritmů.

Jak již tvrdil J. A. Komenský - "hrou se dá leccos naučit", a my se tohoto zásadně držíme 💪

Délka programu: 
150 MINUT
Kapacita: 15-40 osob

CENA ZA OSOBU:
229 Kč při obsazenosti 15 a více účastníky
 

PROGRAM JE VŽDY PŘIZPŮSOBEN DANÉ SKUPINĚ DLE INDIVIDUÁLNÍCH POTŘEB.

Vytvořte si webové stránky zdarma!