ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI

PROGRAM URČEN PRO DOSPÍVAJÍCÍ ŽÁKY

Cílem programu je NEBÁT SE POSKYTNOUT POMOC KOMUKOLIV, KDO JI BUDE POTŘEBOVAT.

Cílem kurzu je naučit se rozpoznat akutní stavy a adekvátně na ně reagovat. Účastníci hravou formou budou řešit různé situace, které se budou postupně ztěžovat. Díky stoupající náročnosti dokáži účastníci na konci kurzu řešit různé situace dle jednoduchých algoritmů.

  • NAŠÍM ZÁMĚREM JE PRVOTNÍ REAKCE ÚČASTNÍKŮ (přivolání pomoci, rychlá evakuace z nebezpečného prostředí, pomoci zraněným i sobě)

    Opakovanými scénami zapojujeme účastníky do děje, účastníci budou rozpoznávat akutní stavy a adekvátně na ně reagovat.

    Díky stoupající náročnosti dokáží účastníci ke konci programu řešit samostatně různé situace dle jednoduchých algoritmů.

    Jak již tvrdil J. A. Komenský - "hrou se dá leccos naučit", a my se tohoto zásadně držíme 💪

DÉLKA PROGRMAMU:

3x40 MINUT


Vytvořte si webové stránky zdarma!